Pimoroni - Noir 7 Touchscreen Display Frame

Pimoroni - Noir 7" Touchscreen Display Frame
standing_1024x1024