Καλάι συγκόλλησης 1mm Solder Wire Pen Tube 20g

Καλάι συγκόλλησης 1mm Solder Wire Pen Tube 20g
1608476906482