Τσιμπίδα BST-10C, Stainless Steel, ESD, Ίσια

Τσιμπίδα BST-10C, Ίσια
1549882676313