Προέκταση για την Rubicon θήκη

Rubicon Enclosure stack shell
154416477772